Spackling

På bilderna har vi lagt platonmatta pga markfukt och sedan fallspacklat innan vi fortsätter med våtrumsmatta.
flytspack1flytspackling