Om företaget

​​​​​​​Drivs av 4 delägare och 11 st trevliga grabbar och 3 tjejer.

Vi lägger golv för alla steg

​​​​​​​
Sedan starten 1987 har Golvbröderna AB etablerat sig väl i branschen och blivit ett företag att räkna med. Vår yrkesstolthet är stor, och viljan att utveckla kvalitetsbegreppet, i så väl yrkesutövandet som i kundvårdsrelationer, har resulterat i ökad efterfrågan och uppdrag av utmanande karaktär.
Golvbröderna AB har från början sett till att knyta goda kontakter med marknadsledande underleverantörer som säkerställer vårt kvalitetstänkande.
Gedigna golvtillverkare, miljövänliga produkter och tillverkningsmetoder med kvalitet och garanti.

Vi är vår personal!


Vi lägger stor vikt vid vår personal vad gäller erfarenhet, kreativitet och utveckling.
Branschens och uppdragsgivares högt ställda krav på skiftande material och miljöer kräver ständig uppdatering av marknadens nyheter och regler. Faktiska förutsättningar för professionellt hantverksutövande!

Inspiration, råd och tips i en kreativ värld full av möjligheter, är viktiga ingredienser i vår "golvvärld". Golvbröderna AB lägger inte bara golv för våra fötter – vi lägger även golv för våra sinnen...

Vår personals yrkesskicklighet och kunnande ser till att vi behåller vår position på marknaden och tar ansvar för framtiden i vårt yrkesutövande.
En nöjd kund är en återkommande kund!

Kontakt

​​​​​​​
Tel: 013-15 30 15
E-post: info@golvbroderna.se

Vi lä​​​​​​​gger golv för morgondagen!